ข้อมูลผู้ผลิต

GreenKeeper เป็นผู้ผลิต Ethylene Absorbent ใน ค.ศ. 1986 ภายใต้ความร่วมมือกับ Spanish National Research Council (CSIC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุของพืชผักและผลไม้ต่างๆ ซึ่ง Ethylene Absorbent ที่ได้จากการวิจัยนี้มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากห้องทดลองของมหาวิทยาลัยต่างๆ และผลตอบรับจากลูกค้าทั่วโลก

ใน ค.ศ. 2012 GreenKeeper ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ (โรงงานปัจจุบัน) ใกล้กับกรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ GreenKeeper ได้ลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย และห้องทดลองสำหรับทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังมีการบรรจุตำแหน่งบุคคลากรเพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและวิจัย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนทำให้ GreenKeeper มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน ค.ศ. 2014 และกลายเป็นผู้นำของโลกด้านการกำจัด Ethylene และการยืดอายุของพืชผล

GreenKeeper ทั้งส่วนสำนักงานที่กรุงแมดริด และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เมืองบาร์เซโลนา ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะตอบสอนงความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการยืดอายุของพืชผลต่างๆ

ข้อมูลผู้นำเข้า

บริษัท ธนพลวานิช จำกัด ก่อตั้งใน พ.ศ. 2543 เลือกสรรและนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นเลิศที่น่าเชื่อถือในทวีปยุโรป มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนได้เป็นอย่างดี

+ ติดต่อสอบถาม