ผลิตภัณฑ์ดูดซับก๊าซเอทิลีน

GreenKeeper Ethylene Absorbent

GreenKeeper Ethylene Absorbent คือ ผลิตภัณฑ์ดูดซับก๊าซเอทิลีน (ethylene) และสารประกอบระเหยเป็นไอได้ง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) รวมทั้งกลิ่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยยืดอายุพืชผักและผลไม้ในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง โดยเฉพาะผลไม้ประเภท Climatic Fruits เช่น กล้วย มะม่วง ทุเรียน

การจัดเก็บพืชผักและผลไม้ในบรรยากาศที่ควบคุมไว้และสะอาด จะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของพืชผักและผลไม้ (โรคเชื้อราในพืช เช่น Anthracnose, Penicillium และ Botrytis และแบคทีเรียในพืช เช่น Pseudomonas ที่อาศัยแก๊สเอทิลีนเป็นตัวกระตุ้นในการเกิด)

นอกจากนี้ การจัดเก็บพืชผักและผลไม้ในอุณหภูมิต่ำที่ควบคุมไว้ พร้อมกับการใช้ GreenKeeper Ethylene Absorber จะช่วยยืดอายุพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว ป้องกันไม่ให้ผลไม้สุกเร็ว และทำให้พืชผลอยู่สภาพสดใหม่ยาวนานขึ้น เช่น ยืดอายุกล้วยดิบได้นานถึง 75 วัน อะโวคาโด 40 วัน มะเขือเทศ 20 วัน เป็นต้น